ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน11 รายการ
 •     โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-0260
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/05/2554
 • หมดเขต    15/06/2554
 • อ่าน   383
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294