ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 11 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านป่าซาง ต.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าซาง ต.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5352-1881
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านป่าซาง ต.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   31/05/2554
 • หมดเขต    09/06/2554
 • อ่าน   424
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294