ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจัดทำม่าน อาคารที่พัก
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประกวดราคางานจัดทำม่าน อาคารที่พัก ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ทืมธุรการ ชั้น 1 อาคารสำนนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-1217
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
 • วันที่ประกาศ   31/05/2554
 • หมดเขต    10/06/2554
 • อ่าน   439
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294