ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย
 •     ศาลจังหวัดฝาง อ.ฝาง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย และบ้านพักข้าราชการตุลาการ จำนวน 4 หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศาลจังหวัดฝาง อ.ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-1151
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดฝาง อ.ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2554
 • หมดเขต    01/07/2554
 • อ่าน   521
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294