ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถม มัธยมศึกษา จำนวน 130 ชุด (มอก)
 •     โรงเรียนวัดหนองซิว ต.ป่าสัก อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถม มัธยมศึกษา จำนวน 130 ชุด (มอก) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดหนองซิว ต.ป่าสัก อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5358-4572
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดหนองซิว ต.ป่าสัก อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/06/2554
 • หมดเขต    20/06/2554
 • อ่าน   450
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294