ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 แห่ง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีอนามัยบ้านป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-0701-2 ต่อ 228
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2554
 • หมดเขต    24/06/2554
 • อ่าน   476
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294