ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 •     โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5354-1400
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/06/2554
 • หมดเขต    27/06/2554
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294