ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
 •     โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน1 ชุด 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5354-1400
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/06/2554
 • หมดเขต    24/06/2554
 • อ่าน   432
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294