ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดที่ 2 จำนวน 2 รายการ
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดที่ 2 จำนวน 2 รายการ คือ ชุดหมัก ชุดกลั่นและชุดเก็บ, ชุดกำเนิดไอน้ำอิ่มตัว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.ช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2554
 • หมดเขต    04/07/2554
 • อ่าน   442
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294