ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อพรรณไม้เพื่อรวบรวมสำหรับการเรียนรู้และตกแต่งภูมิทัศน์ จำนวน 13 ประเภท 1,216 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อพรรณไม้เพื่อรวบรวมสำหรับการเรียนรู้และตกแต่งภูมิทัศน์ จำนวน 13 ประเภท 1,216 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องกลุ่มงานพัสดุ ชั้น 1 อาคารนิทรรศการถาวร ฝ่ายอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4196
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2554
 • หมดเขต    16/06/2554
 • อ่าน   417
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294