ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   04/07/2550
 • หมดเขต    11/07/2550
 • อ่าน   864
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294