ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมากั้นห้องทำงานอาคารที่ทำการ
 •     สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมากั้นห้องทำงานอาคารที่ทำการ สำหรับสถานีใบยาสันมหาพน , สถานีใบยาปากทาง, สถานีใบยาห้วยไซ, สถานีใบยาแม่แลน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5341-6146
 • หน่วยงาน    สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2554
 • หมดเขต    29/06/2554
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294