ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รถบรรทุก 1 คัน , รถจักรยานยนต์ 4 คัน, เรือยางแบบล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์ 6 ลำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-6100
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2554
 • หมดเขต    01/07/2554
 • อ่าน   483
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294