ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล
 •     กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ที่คลังพัสดุ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    26/10/2550
 • อ่าน   739
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294