ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน Over Lay
 •     เทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว ถนนเชียงใหม่ -พร้าว เชียงใหม่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน Over Lay ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว ถนนเชียงใหม่ -พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-8601
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว ถนนเชียงใหม่ -พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2554
 • หมดเขต    27/06/2554
 • อ่าน   393
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294