ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง ผู้ชนะการประกวดราคาคือ บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294