ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ชนิดติดรถยนต์ แบบ 100 ช่อง จำนวน 20 เครื่อง , เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 20 เครื่อว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0000 ต่อ 5420-1
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2554
 • หมดเขต    01/07/2554
 • อ่าน   405
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294