ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
 •     วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    16/10/2550
 • อ่าน   641
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294