ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
 •     ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/07/2550
 • หมดเขต    18/07/2550
 • อ่าน   922
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294