ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์ม้วนวีดีทัศน์ และทรัพย์สินที่เก็บได้ภายใน
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์ม้วนวีดีทัศน์ และทรัพย์สินที่เก็บได้ภายใน จำนวน 22 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักหอสมุด มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4521
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2554
 • หมดเขต    20/07/2554
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294