ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าหญ้าแฝก จำนวน 300,000 กล้า
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าหญ้าแฝก จำนวน 300,000 กล้า ของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป้าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560 ต่อ 208
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2554
 • หมดเขต    12/07/2554
 • อ่าน   436
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294