ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 100 ไร่
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 100 ไร่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ทื่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2554
 • หมดเขต    13/07/2554
 • อ่าน   413
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294