ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ดำเนินการจ้างก่อสร้างงานแหล่งน้ำขนาดเล็ก
 •     สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ดำเนินการจ้างก่อสร้างงานแหล่งน้ำขนาดเล็ก ก่อสร้างคลิงส่งน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1171
 • หน่วยงาน    สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2554
 • หมดเขต    07/07/2554
 • อ่าน   439
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294