ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มณฑลทหารบกที่ 33 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือกสิกรรม
 •     มณฑลทหารบกที่ 33 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือกสิกรรมของหน่วย กรมรบพิเศษที่ 5 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    มณฑลทหารบกที่ 33
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    24/10/2550
 • อ่าน   579
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294