ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนงานทาสีอาคารภายนอกและภายใน
 •     โรงเรียนบ้านป่าลาน อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนงานทาสีอาคารภายนอกและภายใน ปูพื้นด้วยกระเบื้องเซรามิก จำนวน 3 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ทที่ โรงเรียนบ้านป่าลาน อ.สะเมิง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-0190
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านป่าลาน อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2554
 • หมดเขต    19/07/2554
 • อ่าน   456
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294