ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อรถยนต์สืบสวนสอบสวนปราบปรามยาเสพติด
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลซื้อรถยนต์สืบสวนสอบสวนปราบปรามยาเสพติด พื้นที่ทุรกันดาร จำนวน 9 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ทีฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0000 ต่อ 5420-1
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2554
 • หมดเขต    05/07/2554
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294