ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องบริโภค (วัสดุอาหาร)
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องบริโภค (วัสดุอาหาร) เพื่อประกอบอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล ระยะเวลา 11 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    20/10/2550
 • อ่าน   681
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294