ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 8 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ Ink Jet สี ขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser สี จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนอำนวยการ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    22/10/2550
 • อ่าน   730
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294