ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 23,044 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    25/10/2550
 • อ่าน   712
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294