ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 ตำบลริมเหนือ ผุ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    26/10/2550
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294