ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 1 โครงการ และกอสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/07/2550
 • หมดเขต    10/07/2550
 • อ่าน   675
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294