ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก / นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ
 •     ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก / นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก / นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลฯ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 17 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต โดย โรงพยาบาลสวนปรุง
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    16/10/2550
 • อ่าน   597
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294