ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน 36,800 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    24/10/2550
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294