ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจขติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2550
 • หมดเขต    22/10/2550
 • อ่าน   738
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294