ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายแผ่นทดสอบสำเร็จรูป
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายแผ่นทดสอบสำเร็จรูป จำนวนแระมาณ 43,200 ราย ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุปละบำรุงรักษา โรงพยาบาลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่24 สิงหาคม หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/08/2554
 • หมดเขต    24/08/2554
 • อ่าน   430
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294