ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดและเสื่อมสภาพแล้ว
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ จำหน่ายครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดและเสื่อมสภาพแล้ว จำนวน 17 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2554
 • หมดเขต    11/08/2554
 • อ่าน   441
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294