ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจ.เชียงใหม่ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2975
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2554
 • หมดเขต    22/08/2554
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294