ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 42,192 ถุง และนมยูเอชที จำนวน 11,432 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/10/2550
 • หมดเขต    25/10/2550
 • อ่าน   615
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294