ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-9 อาคารเรียนรวม จำนวน 87 ห้อง
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-9 อาคารเรียนรวม จำนวน 87 ห้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2554
 • หมดเขต    15/08/2554
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294