ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 70 คัน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2554
 • หมดเขต    29/08/2554
 • อ่าน   530
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294