ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3556
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/08/2554
 • หมดเขต    22/08/2554
 • อ่าน   367
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294