ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายสำหรับหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายสำหรับหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.หางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-2080
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2554
 • หมดเขต    24/08/2554
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294