ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เชียงใหม่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-82-7660136
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2554
 • หมดเขต    23/08/2554
 • อ่าน   415
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294