ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5363
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2554
 • หมดเขต    16/08/2554
 • อ่าน   325
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294