ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อยา
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีทางอิเล็กกรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-9200 ต่อ 2286
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2554
 • หมดเขต    19/08/2554
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294