ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 26 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 26 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2554
 • หมดเขต    23/08/2554
 • อ่าน   381
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294