ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างขุดลอกลำเหมืองและดาดลำเหมือง คสล.
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างขุดลอกลำเหมืองและดาดลำเหมือง คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2554
 • หมดเขต    25/08/2554
 • อ่าน   401
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294