ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ และนำไปกำจัด
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ และนำไปกำจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2550
 • หมดเขต    24/10/2550
 • อ่าน   624
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294