ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ และนำไปกำจัด
  •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ และนำไปกำจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2550
  • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   18/10/2550
  • หมดเขต    24/10/2550
  • อ่าน   643
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294