ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซือเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-1961 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2554
 • หมดเขต    30/08/2554
 • อ่าน   477
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294