ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
 •     องค์หารบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสนามกีฬากลางตำบลขี้เหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์หารบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2192
 • หน่วยงาน    องค์หารบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2554
 • หมดเขต    31/08/2554
 • อ่าน   426
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294